Technická správa nemovitosti spočívá v celé řadě úkonů, které je třeba realizovat pro to, aby dům nebo byt dlouhodobě fungoval. Jde o aktivity související s údržbou nemovitosti, se zajištěním rekonstrukcí, stejně tak jako realizaci pravidelných kontrol a revizí, které jsou vyžadovány ze zákona. Samozřejmostí jsou také opravy akutních havárií.

 

Součástí našich služeb je vypracování plánu oprav objektu a odhad finanční náročnosti prací. Jsme schopni vám pomoci s organizováním výběrového řízení dodavatele, s posouzením kvality nabídek i s kontrolou dodržení harmonogramu i hodnocením provedených prací.

 
 • Nabídka základních služeb v oblasti technické
  • Správa technických zařízení ve spravovaném objektu
  • Zajišťování periodických kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení ve spravovaném objektu a odstranění zjištěných závad
  • Zabezpečování příslušných opatření na úseku BOZP a požární ochrany dle příslušných norem a předpisů státního odborného dohledu a odstraňování zjištěných závad
  • Zajišťování havarijních oprav, drobné údržby a oprav ve společných prostorách domu po dohodě s výborem společenství (včetně zajištění nabídek stavebních firem)
  • Vystavování objednávek a uzavírání smluv (se souhlasem výboru společenství)
  • Roční vypracovávání krátkodobých i dlouhodobých plánů oprav na objektu, včetně odhadu finanční náročnosti
Chcete-li nahlásit poruchu nebo havárii, kontaktujte nás na
227 031 792